Informacje o kierunku

Zawód: Technik usług kosmetycznych
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja
Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 

 •  świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 3 zdjęcia,  
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.

 
Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

Opis kształcenia

 Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

 •  posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii

 • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele

 • umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym
 • sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania  
 • właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • kierowania zespołem pracowniczym.

 

 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design