Wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje szanse zawodowe na ciągle zmieniającym się rynku pracy, znają wartość wykształcenia, wiedzy i szerokich umiejętności oraz wszystkich, którzy poprzez naukę chcą otworzyć sobie  drogę do kariery,  zapraszamy do składania podań. Naukę można rozpocząć od semestru wiosennego lub od semestru jesiennego. Wszystkie formalności zajmują zaledwie kilka minut i załatwiane są w sekretariacie szkoły. Na początek wystarczy dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły (lub jego odpis) oraz dowód osobisty.
Można zarezerwować miejsce przez  internet:
czechowice@ckedukator.pl, telefonicznie pod numerem 32 724 30 01 lub zapisać się on-line: www.czechowice.ckedukator.pl
Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Czechowicach-Dziedzicach

oferuje następujące kierunki:

 • Technik administracji  
 • Technik BHP
 • Technik informatyk
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik rachunkowości
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekunka środowiskowa

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.  Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • dowód osobisty - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Czechowicach-Dziedzicach:

Jeśli zapiszesz się teraz nauka w Liceum może trwać 2 lub 3 lata

 
 

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia 8 - letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub ZSZ, 
 • 2 zdjęcia,
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.


Sekretariat Szkół mieści się w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Konopnickiej 9
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 724 30 01
www.czechowice.ckedukator.pl                                                                                                          
e-mail:
czechowice@ckedukator.pl

Wejście do sekretariatu znajduje się z prawej strony budynku szkoły od strony parkingu.© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design